Y Bwrdd Golygyddol

Mae aelodau Bwrdd Golygyddol Gwerddon yn cynorthwyo'r Golygydd, yr Athro Anwen Jones, a'r Is-Olygydd, Dr Hywel Griffiths, yn eu gwaith.

Mae aelodau'r Bwrdd yn cynnwys aelodau sy'n cynrychioli nifer o sefydliadau addysg uwch Cymru ac ystod o ddisgyblaethau academaidd gwahanol. Mae'r Bwrdd Golygyddol yn cyfarfod ddwywaith y flwyddyn, a cheir hefyd Bwrdd Prosiect, sy'n cynnwys swyddogion y Bwrdd Golygyddol, sy'n gyfrifol am weinyddu Gwerddon o ddydd i ddydd.

Fel arfer bydd deg aelod ar y Bwrdd, yn gwasanaethu am dymor o bedair blynedd. Gwneir penodiadau i’r Bwrdd gan y Golygydd mewn trafodaeth â’r Cadeirydd a’r Bwrdd Golygyddol. Bydd modd i’r Golygydd wahodd aelodau i wasanaethau am dymor neu dymhorau ychwanegol, a hefyd wahodd sylwedyddion i gyfarfodydd y Bwrdd.

 

Aelodaeth y Bwrdd

Swyddogion

Cadeirydd: Dr Paula Roberts

Golygydd: Yr Athro Anwen Jones, Prifysgol Aberystwyth

Is-Olygydd: Dr Hywel Griffiths, Prifysgol Aberystwyth

Mari Fflur, cynorthwyydd golygyddol, y Coleg Cymraeg

Dr Manon James, cynorthwyydd golygyddol, y Coleg Cymraeg

Dr Elen Keen, cynorthwyydd golygyddol, y Coleg Cymraeg

Dr Angharad Watkins, golygydd iaith y Coleg Cymraeg

 

Aelodau’r Bwrdd

Dr Geraint Palmer, Mathemateg, Prifysgol Caerdydd

Dr Gwennan Higham, Cymraeg, Prifysgol Abertawe

Yr Athro Huw Morgan, Ffiseg, Prifysgol Aberystwyth

Dr Kelly Young, Busnes, Prifysgol Metropolitan Caerdydd

Yr Athro Philip Jonathan, Mathemateg, Prifysgol Caerhirfryn 

Dr Rhian Hodges, Cymdeithaseg, Prifysgol Bangor

Dr Sarah Cooper, Ieithyddiaeth, Prifysgol Bangor

Yr Athro Simon Ward, Meddygaeth, Prifysgol Caerdydd

Dr Sioned Vaughan Hughes, Addysg, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant