Rhifyn 19

Ffenomenoleg Dibyniaeth: profiad cyn-chwaraewr pêl-droed

Y mae’r erthygl hon yn olrhain hanes cyn-chwaraewr pêl-droed proffesiynol sy’n gwella o gyflwr alcoholiaeth. Nod yr erthygl yw cryfhau ein dealltwriaeth o natur dibyniaeth ac effaith dibyniaeth ar fywyd a gyrfa’r chwaraewr. Defnyddir syniadau ffenomenoleg dibyniaeth Flanagan (2011) er mwyn dadansoddi’r profiadau a’r emosiynau sy’n sail i’r anhrefn a’r dryswch – ac yn bwydo’r nodweddion hynny – yn hanes y cyn-chwaraewr hwnnw.

Allweddeiriau

Dibyniaeth, alcoholiaeth, chwaraeon, pêl-droed, adferiad.

Cyfeirnod

Jones, C. (2015), 'Ffenomenoleg Dibyniaeth: profiad cyn-chwaraewr pêl-droed', Gwerddon, 19, 28-44. https://doi.org/10.61257/RQZP3346 

Nôl i erthyglau