Rhifyn 28

’Does dim gwadu ar Etifeddiaeth’: Astudiaeth o’r modd yr ymdrinnir ag etifeddiaeth yn Ac Eto Nid Myfi a detholiad o straeon byrion John Gwilym Jones

Un o brif themâu John Gwilym Jones yw’r modd y mae dyn ‘yn gaeth i’w gromosomau’ ar drugaredd ei etifeddeg a’i amgylchedd, ac yn yr erthygl hon, ystyrir y thema honno yn ei ddrama fawr Ac Eto Nid Myfi. Er mwyn ymdrin â’r llenor, yn hytrach na’r dramodydd yn unig, archwilir detholiad o’i straeon byrion yn ogystal. Trafodir pa mor ddylanwadol fu syniadau Darwin am etifeddeg ar y mudiad Naturiolaidd ac asesir y modd yr oedd John Gwilym Jones ei hun yn etifedd i’r syniadau Darwinaidd hynny.

Allweddeiriau

John Gwilym Jones, Darwin, etifeddiaeth, amgylchedd, Ac Eto Nid Myfi.

Cyfeirnod

Evans-Jones, G. (2019), '"Does dim gwadu ar Etifeddiaeth": Astudiaeth o’r modd yr ymdrinnir ag etifeddiaeth yn Ac Eto Nid Myfi a detholiad o straeon byrion John Gwilym Jones’, Gwerddon, 28, 21–42. https://doi.org/10.61257/XRDJ5447 

Rhif adnabod Orcid yr awdur(on)
0000-0003-0159-3074
Nôl i erthyglau